Οι 10… νέες εντολές στα ασφαλιστικά

0

Οι αλλαγές από 1-1-2007 στο Δημόσιο και σε άλλα Ταμεία ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Αύξηση στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων, αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αυξήσεις συντάξεων είναι ορισμένες από τις 10 αλλαγές που επέρχονται στο κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς από την 1.1.2007 με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η καταγραφή των αλλαγών έγινε από την ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής) και έχει ως εξής: 1. Εφάπαξ στο Δημόσιο: Από τον Φεβρουάριο του 2004 (νόμος 3232/04) έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους. Η βάση υπολογισμού είναι πλέον οι αποδοχές της τελευταίας πενταετίας που προηγείται του χρόνου παραίτησης του υπαλλήλου. Έτσι λοιπόν, όπως το 2005 και το 2006, έτσι και το 2007 (το ίδιο θα συμβεί και τα επόμενα 2 τουλάχιστον χρόνια), θα υπάρχει διαφορά στο εφάπαξ αφού αλλάζουν τα έτη με τα οποία υπολογίζεται το ποσό. Συγκεκριμένα για όσους παραιτηθούν από τις υπηρεσίες τους μέσα στο 2006 το εφάπαξ θα υπολογιστεί με βάση τις αποδοχές των ετών 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 …..