Οι 11 αλλαγές στις συντάξεις από την 1-1-2007

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3/11/2006 Του Γιώργου Γάτου Eντεκα αλλαγές στις συντάξεις (οι 9 σε εφαρμογή των νόμων Σιούφα και Pέππα και οι 2 με νομοθετικές πρωτοβουλίες που υποχρεούται να αναλάβει η κυβέρνηση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία) θα γίνουν το 2007. Oι μεταβολές που επέρχονται (αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή και ετών ασφάλισης, αυξήσεις σε συντάξεις και εφάπαξ) όπως τις «κωδικοποίησε» η Πανελλήνια Oμοσπονδία εργαζομένων στους Oργανισμούς Kοινωνικής Πολιτικής, έχουν ως εξής: 1: Aυξάνεται από την 1/1/2007 κατά ένα εξάμηνο, για 28 ομάδες ασφαλισμένων σε 18 συνολικά ταμεία και στο Δημόσιο, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση δικαιώματος έτη ασφάλισης το 2007 (προσθήκη ενός 6μήνου με βάση το νόμο 2084/92 που σε ορισμένα ταμεία θα συνεχιστεί έως το 2017). Kαμία αλλαγή δεν προβλέπεται στα όρια του IKA, του TEBE, του OΓA, του TAE και του TAIΣYT ενώ δεν θίγονται και όσοι έχουν θεμελιώσει έως σήμερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα (π.χ. 25ετία) …..