Η ΑΔΑΕ για τον έλεγχο της Ερικσον

0

Στο ρεπορτάζ της «Ε» (4.11.2006) σχετικά με την απόφαση της ολομέλειας της ΑΔΑΕ για την Ericsson, αναφέρεται σε επιστολή του ο πρόεδρος της Αρχής Ανδρ. Λαμπρινόπουλος, που σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η απόφαση της ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη στη συνεδρίαση της 25.10.06 με πλειοψηφία 4 προς 3 αφορούσε διαδικαστικό θέμα άσχετο με την ουσία της υπόθεσης των ελέγχων και της επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη γνωστή υπόθεση των υποκλοπών. Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση αναφέρεται στον αποσυσχετισμό των υποθέσεων για τις εταιρείες Vodafone και Ericsson λαμφανομένου υπόψη ότι η μεν διαδικασία ως προς τη Vodafone βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο και δεν θα πρέπει να βραδύνει περαιτέρω, η δε διαδικασία ως προς την Ericsson, που κινείται παράλληλα, θα απαιτήσει χρόνο λόγω των εκ του νόμου προβλεπόμενων σχετικών προθεσμιών (κλήση σε ακρόαση κ.τ.λ.). Η απόφαση λοιπόν της ολομέλειας της 25.10.06 δεν ήταν "να μην ελέγξει προς το παρόν την Ericsson για την υπόθεση των υποκλοπών" όπως ανακριβώς σας ενημέρωσαν …..