Η απαλλαγή του ΦΠΑ να μετακυλιστεί στην κατανάλωση

0

Σχέδιο προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις (με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ), που θα απαλλαγούν από τον ΦΠΑ, να περάσουν στον τελικό καταναλωτή την τιμή χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης. Μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα πρέπει το σχέδιο να είναι έτοιμο και να παρουσιασθεί στην πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων. Παράγοντες του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του μέτρου θα κρίνει κατά πόσο αυτό μπορεί να επεκ