Η Ε.Ε. απειλεί με πρόστιμο το Τεχνικό Επιμελητήριο

0

Του ανταποκριτή μας στις BPYΞEΛΛEΣ Κωνσταντινου Καλλεργη Στα άκρα εξωθείται η διαμάχη του ΤΕΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θύμα την Ελλάδα, η οποία, όπως ανακοινώθηκε χθες στις Βρυξέλλες, απειλείται πλέον ευθέως με βαρύ πρόστιμο λόγω των εμποδίων που εξακολουθεί να παρεμβάλλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλων κρατών-μελών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα -μέρος της όλης ιστορίας της αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής- εστιάζεται στους αρχιτέκτονες και τη στάση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στο οποίο πρέπει να εγγράφονται οι ασκούντες το επάγγελμα στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η νομοθεσία επιβάλλει την αναγνώριση των ευρωπαϊκών πτυχίων και λοιπών επαγγελματικών προσόντων, φαίνεται ότι η μέθοδος που επελέγη για την… απαλλαγή του χώρου από «ξένους» (πρωτίστως δε Ελληνες πτυχιούχους του εξωτερικού και όχι του ΕΜΠ ή άλλων πανεπιστημίων της χώρας) ήταν η τρομερή καθυστέρηση μεταξύ αίτησης και εγγραφής, κατά παράβασιν της απαίτησης του νομοθέτη για εγγραφή στο μητρώο εντός το πολύ τριμήνου από την κατάθεση της αίτησης …..