Η Ε.Ε. εγκαλεί την Ελλάδα για εννέα παραβάσεις

0

Με εννέα αποφάσεις, που ανακοινώθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινείται η δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδος για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται για θέματα που «σέρνονται» εδώ και πολλά χρόνια και συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τα επαγγελματικά προσόντα, τις δημόσιες συμβάσεις και επιμέρους πτυχές του εταιρικού δικαίου. Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απουσία ολοκληρωμένων αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών σε περίπου 30 περιοχές της χώρας, αλλά και για ελλείψεις στην υποδομή διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων από πλοία σε όλα τα λιμάνια …..