Η Ε.Ε. ως ανοιχτή οικογένεια – Με Π.Δ. ρυθμίζεται η διακίνηση και πρόσβαση στην εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

0

Tης Mαριας Δεληθαναση Ενα Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα της διακίνησης ατόμων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών υπογράφηκε χθες από τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Με το συγκεκριμένο Π.Δ. ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/38/ΕΚ που αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που είναι, όμως, μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. Στα μέλη αυτά (π.χ. αλλοδαπές ή αλλοδαπούς μετανάστες που είναι παντρεμένοι με Ελληνες/Ελληνίδες ή άλλους πολίτες της Ε.Ε.) δίνονται Δελτία Διαμονής πενταετούς διάρκειας, που θα ανανεώνονται αυτοδικαίως σε Δελτία Μόνιμης Διαμονής ανά δεκαετία. Σημειώνεται ότι η έκδοση Δελτίων Διαμονής και Μόνιμης Διαμονής δεν θα υπόκειται σε καταβολή παραβόλου …..