Η Εμπορική για τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2006 «Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η Εμπορική Τράπεζα [CBGr.AT] επιθυμεί να γνωστοποιήσει πως η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά το προς έκδοση Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 62 παρ. 6 του Ν. 3371/2005: (1) Δεν αφορά αντισυνταγματικότητα του Ν. 3371/2005, και οπωσδήποτε δεν αφορά την ειδική νομοθετική ρύθμιση που έγινε για το ΤΕΑΠΕΤΕ στη βάση του Ν. 3455/2006 …..