Η Ελλάδα στην πεντάδα με την υψηλότερη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ε.Ε.

0

Αυξημένο φόρο εισοδήματος ύψους 2,7 δισ. ευρώ κατέβαλαν οι φορολογούμενοι το 2012 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, ενώ συγκριτικά με το 2008 οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά 3,6 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες δείχνουν αφενός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η φορολογία, αφετέρου ότι τα έσοδα από ορισμένες πηγές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Για παράδειγμα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2008 αντιστοιχούσαν στο 7,3% του ΑΕΠ ενώ το 2012