Η επιστροφή του φόρου πρέπει να είναι έντοκη, σύμφωνα με το ΣτΕ

0

Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ διάταξη της φορλογικής νομοθεσίας που προβλέπει περιορισμένη επιστροφή των παράνομων φόρων και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις έντοκες αξιώσεις των πολιτών για τη μακρόχρονη απώλεια των χρημάτων τους.

Ειδικότερα, έκρινε αντισυνταγματική και ανίσχυρη τη ρύθμιση του ν. 2120/93 που ορίζει ότι σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης φόρων, δασμών, προστίμων, τα χρήματα επιστρέφονται στους πολίτες με τόκους που αρχίζουν να μετρούν τουλάχιστον επτά μήνες μετά την κοινοποίηση