Οι φτωχοί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για αξιοπρεπή επιδόματα

0

ΤΟΚΙΟ Ολο και περισσότεροι από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φτωχών στην Ιαπωνία προσφεύγουν στα δικαστήρια, ζητώντας από την κυβέρνηση καλύτερα προνοιακά επιδόματα και αξιοπρεπέστερη αντιμετώπιση. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων από πείνα, τον αυξανόμενο αριθμό αστέγων και την εμπλοκή των νέων στον φαύλο κύκλο μόνιμης φτώχειας …..