Η γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ για την κάρτα συλλογής αποδείξεων

0

Η αρχή θέλει νομοθετική ρύθμιση, ανωνυμία κατά τη χρήση της και μέτρα ασφαλείας κατά την εφαρμογή της…