ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ οδήγησαν σε παρατήρηση του Συμβουλίου της Ευρώπης – Ευρωχαστούκι για τις δίκες

0

Το «αυτί» της κυβέρνησης τράβηξε το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις μεγάλες καθυστερήσεις που συνεχίζουν να παρατηρούνται στην έκβαση των δικών. Αφορμή αποτέλεσε η μεγάλη διάρκεια των διαδικασιών στις διοικητικές κυρίως υποθέσεις, όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που καταδικάζουν την Ελλάδα σε αποζημιώσεις των διαδίκων. Εως τώρα, μνημονεύονται 85 αποφάσεις καταδίκης της Ελλάδας για υπερβολική καθυστέρηση …..