Η Κομισιόν δείχνει ευρωσκαμνί – Αντιμέτωπη ακόμη μία φορά με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα «λόγω της μη προώθησης της ηλεκτροπαραγωγής μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε «διαδικασία επί παραβάσει εναντίον οκτώ συνολικά κρατών-μελών (μεταξύ αυτών και η χώρα μας) για τη μη τήρηση της προθεσμίας για τη μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας 2001/77/ΕΚ. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όφειλαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έως τις 27 Οκτωβρίου 2003 …..