Η κυβέρνηση προωθεί το νέο Πτωχευτικό Κώδικα

0

Δίνει δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που -χωρίς δόλο- πτώχευσαν Στην κατεύθυνση να αμβλυνθούν οι αυστηροί όροι εξόφλησης οφειλών, που αναπόδραστα οδηγούν μια επιχείρηση σε πτώχευση, κινούνται οι νέες ρυθμίσεις του πτωχευτικού κώδικα που παρουσίασε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρας στην Κυβερνητική Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δεύτερη ευκαιρία που δίνεται σε επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που παρουσιάζουν αδυναμία αντιμετώπισης των υποχρεώσεών τους προς τους πιστωτές …..