Η μη καταστροφή προσωπικών δεδομένων κοστίζει…

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3/7/2006 «Φέιγ βολάν» έχουν γίνει στην κυριολεξία ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα, που αφορούν προβλήματα υγείας, περιουσιακά στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, δανείων, πιστωτικών καρτών, ακόμη και ταυτότητες, πειθαρχικές αποφάσεις απόρρητων διαδικασιών υπηρεσιακών συμβουλίων κ.λπ. Γι αυτό και η Aρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε σωρεία προστίμων από 5.000 έως 10.000 ευρώ σε διάφορες τράπεζες, ιδιωτικά πολυ-ιατρεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δήμους, απευθύνοντας ταυτόχρονα αυστηρές συστάσεις επειδή διαπίστωσε ότι δεν προχωρούν (αν και υποχρεώνονται από τον νόμο) σε ασφαλή καταστροφή όλων των δεδομένων που έχουν χειριστεί για λογαριασμό πελατών τους και όχι μόνο …..