Οι νέες ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων

0

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες εμπορικών κέντρων, των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί από 1.1.2006 και μεταγενέστερα, να συνάπτουν συμβόλαια με ΦΠΑ για τα μισθώματα που λαμβάνουν, παρέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Με το μέτρο αυτό προσφέρεται στους ιδιοκτήτες των εμπορικών κέντρων η δυνατότητα να εκπέσουν το ΦΠΑ (εισροών, εκροών) από τα μισθώματα που λαμβάνουν. Επίσης με άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου εφόσον συνίσταται υπέρ ακινήτου που παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρώτης κατοικίας …..