Οι περιορισμοί για μεταβιβάσεις

0

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη νομιμοποίηση των καταπατημένων εκτάσεων προβλέπει και μια σειρά περιορισμών σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση ακινήτου που εξαγοράσθηκε. Ομως, το σύνολο τον περιορισμών έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και στο σύνολό τους αίρονται μόλις καταβληθεί το σύνολο του τιμήματος της εξαγοράς. Το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου απαγορεύει τη μεταβίβαση της κυριότητας, την παραχώρηση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος, την εγγραφή προσημείωσης και τη συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου που εξαγοράσθηκε στο πλαίσιο του σχετικού νόμου …..