Οι ποινές της «αυτοκάθαρσης» στο δικηγορικό σώμα

0

«Αυτοκάθαρση» επιδιώκεται (αμφίβολο είναι, όμως αν επιτυγχάνεται) στο δικηγορικό σώμα από τα Πειθαρχικά Συμβούλια που επιβάλλουν διάφορες ποινές σε δικηγόρους οι οποίοι πλήττουν το κύρος του λειτουργήματος…