Η Πολωνία θεωρεί «αβάσιμη» την άποψη της Επιτροπής για την έλλειψη «κράτους δικαίου»

0

Η Βαρσοβία θεωρεί «αβάσιμη» την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα του κράτους δικαίου παραμένει στην Πολωνία, αλλά θα απαντήσει
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στις συστάσεις των Βρυξελλών, ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε χθες στην Πολωνία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις νέες παρατηρήσεις σχετικά με την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του
Συνταγματικού Δικαστηρίου.