Οι σύνοδοι του G8 κουρελιάζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου

0

«E» 25/6 «Οι σύνοδοι των G8 συμβάλλουν στην απόλυτη κυριαρχία των ισχυρών της Γης, με συνεχώς αυξημένο κουρέλιασμα του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πράγμα που μας οδηγεί σε διαρκώς πιο απάνθρωπες και καταστροφικές καταστάσεις». Αυτήν τη θλιβερή διαπίστωση κάνει το Ιδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), σημειώνοντας ότι δικαιολογημένα αντιδρούν οι διαδηλωτές στις συνόδους των G8 και ότι χρειάζεται περισσότερη συστηματοποίηση στις αντιδράσεις για παραμερισμό των λαών και του οργάνου αντιπροσώπευσης όλων μας, του ΟΗΕ …..