Η τράπεζα ζητούσε 70.375 ευρώ, το δικαστήριο έκρινε 57.493 ευρώ

0

«E» 29/5 Στις δικαστικές αποφάσεις υπογραμμίζεται ότι «δεν γίνεται στον νόμο ειδική μνεία περί αποκλεισμού εκείνων των οφειλών, οι οποίες στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το 3πλάσιο του ληφθέντος δανείου, ούτε και σκοπός του νομοθέτη ήταν να αποκλειστούν εκείνες από τις περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 3πλάσιο του ληφθέντος δανείου και με τον τρόπο αυτό να αποκλειστούν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου για την αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης» …..