Οι τράπεζες θα αναγνωρίζουν αμέσως τις κλεμμένες ταυτότητες

0

ΜΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΦΡΕΝΟ στις τραπεζικές απάτες επιχειρεί να βάλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία με απόφασή της επιτρέπει στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ A.E. τη δημιουργία αρχείου κλεμμένων ταυτοτήτων και διαβατηρίων, με μοναδικό σκοπό την προστασία των πολιτών. H δημιουργία του αρχείου, στο οποίο θα έχουν άμεση πρόσβαση όλες οι τράπεζες, επιτρέπει στους υπαλλήλους να γνωρίζουν αν οποιαδήποτε συναλλαγή είναι νόμιμη ή αν ο εμφανιζόμενος ως πελάτης χρησιμοποιεί κλεμμένα έγγραφα, ταυτότητα ή διαβατήριο …..