Οι τρόποι φορολόγησης του κεφαλαίου

0

Του Κωστη Παπαδημητριου Με διαφορετικούς τρόπους αντιμετωπίζουν τη φορολογία του κεφαλαίου (εισοδήματα από υπεραξίες μετοχών, stock option, μερίσματα και τόκους καταθέσεων) οι χώρες-μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), αποτέλεσμα της ξεχωριστής ιστορικής διαδρομής που έχει ακολουθήσει το φορολογικό σύστημα της κάθε μιας. Μια βασική διάκριση είναι αν τα εισοδήματα από αυτές τις πηγές προστίθενται στα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται με την κλίμακα εισοδήματος φυσικού προσώπου ή φορολογούνται αυτοτελώς …..