Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008 Tις βασικές ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαισοσύνης. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η φιλοσοφία του σχεδίου του νέου νομοθετήματος έχει ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στον καθοριστικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστικών επιμελητών στη διαδικασία της απονομής της δικαιοσύνης …..