Η Βωβός προετοιμάζεται για τη «μετά Βοτανικό» εποχή

0

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μπάμπης Βωβός [VOVr.AT] Διεθνής Τεχνική (ΜΒΔΤ) αντικατοπτρίζονται πλήρως στα αποτελέσματά της, ενώ για πρώτη φορά η εταιρεία αναφέρθηκε στην πιθανότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ να είναι αρνητική για τη δημιουργία του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό…