«Είδε» το καρτέλ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ παίρνει το θέμα της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά του γάλακτος. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την παράταση του χρόνου κατά τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα παραδώσει το πόρισμά της, καθώς έχουν προκύψει στοιχεία για την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών και στον καθορισμό των λιανικών τιμών των γάλακτος και όχι μόνο στην τιμολογιακή πολιτική έναντι των κτηνοτρόφων …..