Ιδια τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο

0

Εκ νέου διαβεβαίωση ότι για την ελληνική κυβέρνηση δεν τίθεται θέμα εξίσωσης ορίων ηλικίας στον δημόσιο τομέα μεταξύ ανδρών και γυναικών, έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Απασχόλησης κ. Σ. Τσιτουρίδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα νομικά και λοιπά της επιχειρήματα στις όποιες θέσεις προβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή …..