Ίδιος μισθός σε όλους

0

Δικαστική απόφαση εξομοιώνει μόνιμους και συμβασιούχους και παρέχει δικαίωμα είσπραξης αναδρομικών 5ετίας αντί 2ετίας «E» 10/12 «Πράσινο φως» για τη μισθολογική εξομοίωση των συμβασιούχων με τους μονίμους υπαλλήλους όσον αφορά την καταβολή επιδομάτων ανάβει δικαστική απόφαση, που παρέχει ταυτόχρονα το δικαίωμα είσπραξης των αναδρομικών διαφορών σε βάθος χρόνου μίας ολόκληρης 5ετίας (αντί της 2ετίας που προβλέπει ο νόμος) …..