Ιδιώτες οι ελεγκτές δόμησης

0

Μιλώντας στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", τονίζει ότι το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πολεοδομικών γραφείων και τον διαχωρισμό του εγκριτικού από το εποπτικό έργο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί κατόπιν αιτήματος του πολίτη μόνο τους δικαιούμενους όρους δόμησης. Στη συνέχεια ο μηχανικός θα πηγαίνει στην Υπηρεσία Δόμησης του δήμου και θα καταθέτει τρία δικαιολογητικά: το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και τα αποδεικτικά καταβολής ε