Ηγεσία των… ανεξάρτητων δικαστών!

0

Λογικά και νομικά μπορούν, τάχα, να συνυπάρξουν, αφ’ ενός, ο ανεξάρτητος δικαστής, για τον οποίο το άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους, δηλαδή ότι ασκεί τα υπηρεσιακά καθήκοντά του προσβλέποντας μόνο στους κανόνες του δικαίου και ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής του, κατ’ αποκλεισμό οποιωνδήποτε φανερών ή παρασκηνιακών οδηγιών ή εντολών και, αφ’ ετέρου, η θεσμοθετημένη ένταξή του σ’ ένα σύστημα που τον θέτει στη σκιά της λεγόμενης ηγεσίας του δικαστικού σώματος…