ΙΚΑ: Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου

0

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τις υπηρεσίες και τους φορείς, που διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου, ότι δύνανται να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους…