ΙΚΑ – ΤΕΑΜ: Καταβολή νοσηλίων σε επείγοντα

0

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ πρέπει να καταβάλουν τα νοσήλια των ασφαλισμένων ασθενών, σε περίπτωση που αυτοί λόγω επείγουσας ανάγκης…