Ηλεκτρονικές δημοπρασίες του Δημοσίου μέσω Ιντερνετ

0

«E» 12/7 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες μέσω Διαδικτύου θα μπορεί να κάνει το Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 2008, ενώ θα αποκλείονται από δημόσιους διαγωνισμούς άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα. Σε προμηθευτές που αθετούν όρους του διαγωνισμού θα επιβάλλεται πρόστιμο για την εκπρόθεσμη παράδοση, που μπορεί να φθάσει έως και το 5% της αξίας του προϊόντος που παραδόθηκε με καθυστέρηση …..