Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων από το σπίτι

0

«E» 23/4 Από το σπίτι ή το γραφείο τους και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους οι φορολογούμενοι σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν όλους τους φόρους (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). Η ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων, που προωθεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου και με χρέωση της πιστωτικής κάρτας …..