Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις περιουσίες

0

«E» 26/3 Ρεπορτάζ: Μαρία Βουργάνα Ηλεκτρονικό έλεγχο στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, κατάργηση της υποβολής του εντύπου Ε9 και αυτόματο υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων φέρνει το περιουσιολόγιο που καταρτίζει η Εφορία …..