ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – Προσφυγή για το όριο ύψους

0

Η ΠΡΩΤΗ προσφυγή που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του προεδρικού διατάγματος, το οποίο θέτει ως προϋπόθεση εισαγωγής των γυναικών στις στρατιωτικές σχολές να έχουν ελάχιστο ύψος 1,65 εκατοστά- μέχρι τώρα ήταν 1,55 εκατοστά-, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας …..