Εισαγγελική έρευνα για συμβάσεις προμήθειας ιατρικών υλικών

0

Με ποσό τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ επιβαρύνθηκε το ελληνικό Δημόσιο μόνο από δύο συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικών υλικών λόγω της υπερτιμολόγησης αυτών έως 33%. Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε τον αρμόδιο υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας…