Εισήγηση για κατώτατες αμοιβές δικηγόρων Ε.Ε.

0

Σε εισήγηση που αφορά την κατάργηση του κατωτάτου ορίου αμοιβών των δικηγόρων προέβη ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι ο καθορισμός κατώτατων αμοιβών αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Καθίσταται σαφές ότι εφόσον γίνει δεκτή η εν λόγω εισήγηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να επέλθουν σημαντικές αναταράξεις, καθώς, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, θα σημάνει το τέλος των υποχρεωτικών κατώτατων αμοιβών όχι μόνο των δικηγόρων αλλά και όλων των άλλων κλάδων παροχής υπηρεσιών …..