Εισήγηση για λουκέτο σε λατομείο στη θέση Λαμπρικά Κορωπίου

0

ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ της λειτουργίας του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Λαμπρικά του Δήμου Κρωπίας Αττικής εισηγήθηκε ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ο σύμβουλος κ. Αντ. Ντέμσιας. Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, η οποία ζητεί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του λατομείου, αλλά και η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το λατομείο, η οποία ζητεί παράταση της λειτουργίας του …..