Εισήγηση για πρόστιμο σε ΕΕΤ και ΔΙΑΣ για τις προμήθειες

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23/1/2007 Την επιβολή προστίμων στην Eνωση Eλληνικών Tραπεζών και στη ΔIAΣ AE εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Aνταγωνισμού στην Oλομέλεια της ανεξάρτητης Aρχής, θεωρώντας ότι αποτελεί εναρμονισμένη πρακτική η συμφωνία που είχαν συνάψει οι ελληνικές τράπεζες και η ΔIAΣ AE με το IKA για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών έναντι συγκεκριμένης προμήθειας …..