Εισήγηση για πρόστιμο

0

Πρόστιμο σε βάρος της εταιρείας «Χιουντάι Ελλάς» εισηγείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η γενική διεύθυνση, η οποία ερεύνησε έρευνα για συνιστώμενες τιμές ανταλλακτικών και επισκευών, ύστερα από καταγγελία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων …..