ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ – Αντισυνταγματική η ρύθμιση για γεν. διευθυντές νομαρχών

0

Στη συνταγματική διάταξη που κατοχυρώνει τη διοικητική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) προσκρούει η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι οι γενικοί διευθυντές των νομαρχιών επιλέγονται από τα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου Εσωτερικών …..