ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – Βασικός μέτοχος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Την παραπομπή της υπόθεσης του βασικού μετόχου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόκειται να εισηγηθεί, ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο σύμβουλος Χρ. Ράμμος. Ο εισηγητής προτείνει να αποσταλεί ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) προκειμένου να αποφανθεί για το κρίσιμο θέμα της συμβατότητας του κοινοτικού δικαίου με τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 14 του Συντάγματος για τον βασικό μέτοχο. Με την εισήγηση ζητείται να κριθεί από το ΔΕΚ όχι μόνον ο παλαιός νόμος του ΠΑΣΟΚ 3021/2002 για το ασυμβίβαστο ιδιοκτησίας ΜΜΕ και ανάληψης δημόσιων έργων, αλλά και ο πρόσφατος νόμος της Ν.Δ. 3310/05, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει παγώσει. Σύμφωνα με τον κ. Ράμμο, τίθεται θέμα μετωπικής σύγκρουσης εθνικού και κοινοτικού δικαίου, γι’ αυτό και επιβάλλεται η προσφυγή στο ΔΕΚ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν σταλεί το ερώτημα, γεννάται αστική ευθύνη σε βάρος του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση …..