Ισότητα φύλων με διακρίσεις ηλικιών – πέλεκυς για παρενόχληση

0

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ Η κυβέρνηση διευρύνει το χάσμα μεταξύ νέων και παλαιών εργαζομένων, εντείνει τις διακρίσεις ανάμεσα στα κορίτσια που τώρα προσλαμβάνονται και τις κυρίες που ήδη εργάζονται και ταυτόχρονα υιοθετεί μέτρα κατά των διακρίσεων, λόγω φύλου, στην εργασία. Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Απασχόλησης «λειαίνονται» οι διακρίσεις μεταξύ φύλων περί την εργασία, προβλέπεται ότι μία μητέρα επιστρέφει στο πόστο της μετά την άδεια λοχείας, αν είναι έγκυος μπορεί να αρνηθεί επιβλαβείς για το μωρό ή την ίδια εξετάσεις, προκειμένου να καταλάβει μία θέση, και ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως ανεξάρτητος φορέας παρακολούθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα μπορεί ν’ ασκεί διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου και αυτού που φέρεται ότι παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχείρισης …..