«Καμπάνα» 60 χρόνων για εξαπάτηση επενδυτών

0

«E» 17/7 Εξήντα χρόνια συνολικά επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε έξι άτομα-μέλη διοικητικών συμβουλίων δύο χρηματιστηριακών εταιρειών, που φέρονται ως υπεύθυνοι για την εξαπάτηση 1.054 επενδυτών, από τους οποίους υπεξαιρέθηκαν περίπου 11,2 δισεκατομμύρια δραχμές το 2001. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι ήταν οι εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας Υπηρεσιών «Αστραία» και της Εταιρείας Λήψης Διαβιβάσεως Εντολών Τetraktis …..