Καμπανάκι για παραβάσεις στις εισαγωγές Ι.Χ. από Ε.Ε.

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Καταδίκη της Ελλάδας «για περιορισμό σε μεγάλο βαθμό της ατελούς προσωρινής εισαγωγής μεταφορικών μέσων μονίμων κατοίκων άλλων κρατών-μελών» ζήτησε χθες ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Α. Ζίλχουντ, αποδεχόμενος ως βάσιμη την προσφυγή της Κομισιόν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ελληνικό Δημόσιο παρέβη την κοινοτική νομοθεσία, με την προσωρινή εισαγωγή οχημάτων με κινητήρα -και ρυμουλκούμενων οχημάτων- τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Ατέλεια, διευκρινίζει ο κ. Ζίλχουντ, χορηγείται όταν: 1) Ο ιδιώτης εισαγωγέας διαμένει συνήθως σε άλλο κράτος-μέλος από εκείνο της προσωρινής εισαγωγής. 2) Τα μεταφορικά μέσα προορίζονται για ιδιωτική χρήση και όχι για άσκηση έμμισθων δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 3) Τα μεταφορικά μέσα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκμισθώνονται εντός του κράτους-μέλους της προσωρινής εισαγωγής ούτε γίνονται αντικείμενο χρησιδανείου σε κάτοικο του κράτους αυτού …..