Καμπάνες για παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 15.000 και 3.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ασφαλιστική εταιρεία και σε νοσοκομείο, αντιστοίχως, για παράνομη χρήση ευαίσθητων στοιχείων υγείας ασθενούς, ενώ με άλλη απόφαση απευθύνει αυστηρές συστάσεις σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα για την έκδοση πιστωτικών καρτών χωρίς προηγούμενη εντολή των πελατών τους. Στην πρώτη περίπτωση προσέφυγε στην Αρχή ασφαλισμένος, στην κεντρική είσοδο του σπιτιού του οποίου, θυροκόλλησε η ασφαλιστική του εταιρεία τον ιατρικό του φάκελο, προκειμένου – εκθέτοντας σε κοινή θέα τα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα – να τον ενημερώσει εξωδίκως για τη διακοπή του συμβολαίου. Ως λόγος διακοπής προβλήθηκε το γεγονός ότι ο ασφαλισμένος είχε αποκρύψει την ασθένειά του κατά τη σύναψη του συμβολαίου, κάτι που η εταιρεία έμαθε από το νοσοκομείο, το οποίο της διαβίβασε τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς χωρίς την άδειά του …..