Κανόνες διαφάνειας στη διύλιση και εμπορία καυσίμων

0

Με υπουργική αποφαση επιβάλλονται νέοι όροι στην τιμολογιακή πολιτική διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας Xρυσα Λιαγγου Στην τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών διύλισης και εμπορίας περιορίζει το εύρος των παρεμβάσεων για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού στην αγορά των πετρελαιοειδών ο υπουργός Aνάπτυξης κ. Δ. Σιούφας. Mε υπουργική απόφαση που υπέγραψε και δημοσιοποίησε χθες επιβάλλονται πρόσθετοι όροι διαφάνειας στον τρόπο που τιμολογούν διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας, τροποποιώντας αντίστοιχο μέτρο της Eπιτροπής Aνταγωνισμού …..