Κανόνες για περίθαλψη στο εξωτερικό μελετά η Ε.Ε.

0

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες Κωνσταντινου Καλλεργη Κανόνες που, ελπίζεται, θα διευκολύνουν την περίθαλψη στο εξωτερικό επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι αν και είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου να νοσηλευθεί σε όποιο κράτος μέλος κρίνει σκόπιμο, στην πράξη οι ίδιες οι χώρες και οι ασφαλιστικοί φορείς τους δημιουργούν μεγάλα εμπόδια, ακριβώς για να αποφύγουν το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται. Οπως επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του ο επίτροπος Υγείας Μάρκος Κυπριανού, «η περίθαλψη που χρειάζονται οι ασθενείς μερικές φορές παρέχεται καλύτερα σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε.» …..